Angrerett

Du Kan Skape / Angrerett

Angrerett

Angrerett

Ettersom våre produkter hovedsaklig er digitale medier og programmer som strømmes eller lastes ned, og hvor du har gitt samtykke til å starte levering før angrefristen er utløpt, bortfaller angreretten ved påbegynt nedlasting og strømming av våre tjenester. Dette gjelder også selv om nedlastningen ikke fullføres i sin helhet av deg.

Ettersom alle våre produkter er digitale, blir de ansett som «brukt» etter nedlasting eller åpning. Dette betyr at vi følger en streng ikke-angrerett policy i forhold til å ikke være tilfreds med produktene eller tjenesten.
Vennligst kontakt contact@youcanshape.com så vi kan se hvordan vi kan være behjelpelig på de problemene du måtte ha med dette.