SMALL TITLE

Vilkår og Betingelser

Du Kan Skape / Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser

VILKÅR OG BETINGELSER FOR DITT MEDLEMSKAP OG BRUK AV YOUCANSHAPE AS

Dette skrivet om Vilkår og Betingelser er skrevet for at du som bruker av YouCanShape sine sider, skal ha noen retningslinjer. Disse retningslinjene skal benyttes til det fulle. Ved å bruke denne nettsiden, og bli medlem hos oss, YouCanShape AS aksepterer du alle retningslinjene og betingelsene som er skrevet her. Du må ikke bli medlem eller bruke vår nettside dersom du ikke er enige i vår retningslinjer og betingelser

Hvem kan inngå avtale om medlemsskap hos YouCanShape Network?

Alle kan bli medlem hos oss, etter fylte 18 år. Dokumentasjon kan kreves for å se at kriteriene blir oppfylt.

Hvordan oppnår du medlemsfordelene gjennom YouCanShape Network?

Du vil motta nyheter og nye produkter rett inn på din medlemsside, eventuelt også på mail som er knyttet til ditt medlemskap. Vi jobber for at du som medlem alltid vil motta nyheter, produkter og tilbud først. Vi kan likevel ikke garantere at det ikke vil forekomme feil. Din plikt er å gi oss beskjed dersom du endrer kontaktinformasjon som mailadresse og holde deg oppdatert på din medlemsside.

Overdragelse av ditt medlemskap hos YouCanShape Network

Medlemskapet hos YouCanShape Network er personlig og kan ikke overdras til noen andre.

Behandling av kundeinformasjon

YouCanShape AS kan bruke opplysningene som blir gitt til oss via innmelding for å tilrettelegge riktige produkter og tjenester til kunden. Denne informasjonen, samt informasjon som handlemønster, avspilling av videoer og lignende til å utarbeide statistikk om medlemsmassen. Medlemmer vil forbli anonyme. Denne statistikken kan igjen bli distribuert videre til samarbeidspartnere og andre aktører.

> Vi i YouCanShape behandler all din informasjon konfidensielt og vil på ingen måte utlevere personlig materiale til andre aktører. Utsendelse av materiale blir gjort i forhold til markedsføringsloven.
> Vi i YouCanShape forbeholder oss retten om å bruke personlig informasjon for å kunne ta kontakt med medlemmer av YouCanShape angående deres medlemskap hos oss.

Ved avsluttet medlemskap fjernes personopplysningene fra vårt medlemsregister. Informasjonen om kunden kan likevell brukes til å utarbeide målgrupper for markedsføring. 

Har du spørsmål, kotakt oss gjerne på:
contact@youcanshape.com eller bruk kontaktskjema HER

Endringer

Selskapet kan endre prisen på medlemskapet ved utvidelse medlemssiden. Vi står også fritt til å tilføre samt fjerne innhold på medlemssiden.

Bindingsstid

Det er 12 måneder bindingstid hos YouCanShape Network. Etter 12 måneder kan du si opp og avslutte ditt medlemskap når du selv ønsker. Du må sende inn din oppsigelse innen 25. hver mnd for å unngå å betale for neste måned også. Sier du derfor opp i begynnelsen av måneden må du betale for hele denne måneden. Ta kontakt på contact@youcanshape.com dersom du har ytterligere spørsmål vedrørende dette.

Endring av kontaktinformasjon

Du plikter til å melde fra om endringer av faktura adresse, mailadresse og telefonnummer.

Kostnader

Medlemskapet koster 199 kr/mnd med 12 måneder bindingstid. Dersom du har signet deg opp til et kampanjetilbud varer dette så lenge kampanjene tilsier. Dersom du kjøper produkter fra din medlemsside, vil dette komme i tillegg.

Rettslig ansvar

YouCanShape AS, fraskriver seg ethvert rettslig ansvar som måtte oppstå i forbindelse med, eller som følge av bruk av vårt medlemskap. Vi er på ingen måte ansvarlig for deg og din helse. Vi er heller ikke ansvarlig for eventuelle treningskader du skulle pådra deg under samarbeidet eller i etterkant. Du har selv ansvaret for å følge fremdriftsplanen som blir satt opp på din medlemsside. Konsulter også alltid med din fastlege.

Restriksjoner

Du har ikke lov til følgende:

1. Bruke materiale fra dev2.youcanshape.com eller din medlemsside hos YouCanShape Network, som noe annet enn ditt personlig verktøy. Dette skal ikke deles eller gies bort til andre.
2. Publisere materiale fra dev2.youcanshape.com eller din medlemside hos YouCanShape Network på andre steder som for eksempel, men ikke begrenset til; facebook, instagram, snapchat, blogg og lignende.
3. Dele ditt passord og/eller din medlemsside til andre.
4. Bruke dev2.youcanshape.com eller din medlemsside hos YouCanShape Network på en måte som kan skade nettsiden eller bryter med retningslinjene.
5. Bruke innhold eller materiale fra dev2.youcanshape.com eller YouCanShape Network i noen form for markedsføring, videresalg eller annonsering som ikke er godkjent av firmaet.

Avslutningsvis:

Ved brudd på retningslinjene kan vi avbryte ditt medlemskap med umiddelbar virkning. Eventuelle kostnader og bindingstid som gjenstår må likevel betales i sin fullhet. Ingen avgift eller kjøp vil bli refundert.

Opphavsrett

Ved bruk av denne tjenesten erkjenner du at opphavsretten til alt innhold på dev2.youcanshape.com og din medlemsside hos YouCanShape Network tilhører firmaet, YouCanShape AS (org nr: 918 497 676), om ikke annet er oppgitt. Det gis tillatelse til å laste ned og lese informasjonen fra din medlemsside, kun til personlig bruk. Informasjonen kan ikke endres, reproduseres eller mangfoldiggjøres. Ønsker du å offentliggjøre/bruke/videreformidle noe fra disse sidene, ber vi deg ta kontakt med oss på contact@youcanshape.com.

Angrerett

Ettersom våre produkter hovedsaklig er digitale medier og programmer som strømmes eller lastes ned, og hvor du har gitt samtykke til å starte levering før angrefristen er utløpt, bortfaller angreretten ved påbegynt nedlasting og strømming av våre tjenester. Dette gjelder også selv om nedlastningen ikke fullføres i sin helhet av deg.

Ettersom alle våre produkter er digitale, blir de ansett som «brukt» etter nedlasting eller åpning. Dette betyr at vi følger en streng ikke-angrerett policy i forhold til å ikke være tilfreds med produktene eller tjenesten.
Vennligst kontakt contact@youcanshape.com så vi kan se hvordan vi kan være behjelpelig på de problemene du måtte ha med dette.